Till senaste kommentaren

Var i Vallagen står det om giltiga röster och mandatfördelning?

4%-gränsen till riksdagen framgår av regeringsformen, 3 kap, 7§, 2 st.
Där står "Endast partier som har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket får delta i fördelningen av mandaten."

Sen står det i vallagen, 14 kap, 4 c §, "Varje parti ska tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet ska få en representation som svarar mot dess andel av samtliga giltiga röster i landet. "

Vidare så står det i vallagen (13 kap 7§) om vilka röster som är giltiga och inte.


Lagmässigt göra alltså en skillnad på giltiga röster i fördelning av mandaten och totala antalet röster vid 4%-spärren.
Så då ingår ogiltiga röster, tex blanka röster i basen för 4%-regeln?
Är det korrekt tolkat?

Om inte, vad styr detta lagmässigt?

Mvh,
Mattias


Kommentarer

  • Hej Mattias,

    I 13 kap. vallagen talar man om vilka valsedlar som ska bedömas ogiltiga vid den slutliga rösträkningen. I 14 kap. finns regler om mandatfördelning vilken grundar sig på valresultatet som fastställts av Valmyndigheten eller Länsstyrelsen. Enligt reglerna fördelas mandaten utifrån de röster som på valsedlar som bedömts giltiga. Ifråga om valet till riksdagen får i mandatfördelningen som ska ske enligt 14 kap. enbart delta sådan partier som fått 4 procent av rösterna, dvs. de röster som avgetts på giltiga valsedlar.

    /Lena

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.