Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Blanka valsedlar och korrekt ifyllda partinamn

Varför finns det ingen flik på er hemsida som visar hur en blank valsedel exakt ska fyllas i för att räknas som giltig? Ni borde informera hur åtminstone samtliga partier i nuvarande riksdag skrivs korrekt. Tydliga bilder.

Går det bra med versaler? Gemener? Särskrivning?

Ni informerar på er hemsida om några exempel när blank valsedel räknas som ogiltig, men inget kring ovanstående fråga som är elementär om man ska skriva ett partinamn.

Kommentarer

  • Hej Maria,
    Tack för en bra fråga. Anledningen till att vi inte visar hur en väljare ska skriva på en blank valsedel för att den ska bli giltig är troligtvis för att det finns för många olika varianter på skrivningar som godkänns. På en blank valsedel kan man skriva både ett partinamn och i vissa fall även personrösta. Det är möjligt att personrösta om partiet har en öppen lista som möjliggör för väljaren att skriva till namn på en valsedel. Däremot blir en personröst ogiltig om partiet har en låst lista med anmälda kandidater. Då kan man bara använda sig av en namnvalsedel för att rösta på/kryssa för en kandidat. En blank valsedel godkänns om partinamnet är skrivet med versaler, gemener och vanliga partiförkortningar. En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti som avses. Det är länsstyrelsen som vid den slutliga sammanräkningen gör bedömningen om vad som är en godkänd valsedel.
    Hoppas detta gav svar på dina funderingar.
    Katarina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.