Bli av med rösträtt

Hej!
Kan man av någon anledning få sin rösträtt indragen i Sverige idag?

Kommentarer

 • Hej,
  Generellt är svaret nej.
  Se här om rösträtt 

  Det finns ett undantag: Vid val till Europaparlamentet ska svenska medborgare som anmält att de vill tas upp i röstlängden i ett annat EU-land tas bort ur den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet. Detta är dock inte en permanent borttagning. Personen kan själv begära utträde ur det andra landets röstlängd och på så sätt vid nästa val bli upptagen i den svenska röstlängden för val till Europaparlamentet igen.

  Hälsningar
  Helena

  Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.