Demenssjuka – kan de rösta och i så fall hur?

En demenssjuk person har rösträtt, har personen svårt att ta sig till vallokalen kan hen få hjälp av ambulerande röstmottagare eller ett bud. Kontakta kommunen för att få hjälpa av ambulerade röstmottagare eller information om budröstning och material för budröstning.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.