När tillträder nya kommunstyrelsen?

När tillträder ny kommunstyrelse och nämndledamöter i kommunen efter ett val?

Kommentarer

  • Hej,

    Enligt kommunallagen 6 kap 18 § väljs ledamöterna och ersättarna i styrelsen för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. I kommunallagen står även att fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styrelsen. Kontakta gärna kommunen om du vill få mer information kring vad som gäller i just din kommun.

    /Amelia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.