Till senaste kommentaren

Får jag som god man rösta åt min demenssjuke far?

Min far, som bor på ett demensboende, har fått röstkort trots att han är för sjuk för att själv kunna rösta. Min fråga är huruvida jag, i egenskap av god man, som vet hur han hade röstat om han kunnat, kan rösta i hans ställe? Vad gäller då, och hur går vi till väga?

Kommentarer

 • Hej,

  Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, oavsett om man har vårdnadshavare, god man, förvaltare eller annat. Det går inte att rösta via ombud eller fullmakt.

  Vallagen säger hur en röst ska göras i ordning för att efterleva kraven på valhemlighet och att röstningen utgör en personlig viljeyttring. En väljare behöver således själv kunna göra i ordning sin röst. Dock kan personer med funktionsnedsättning be om hjälp med det praktiska förfarandet. Personer som är sjuka, gamla eller är funktionsnedsatta kan rösta via bud. Då behövs särskilt material och processen involverar både ett bud, som tar med sig väljarens iordninggjorda röst till en röstningslokal, samt ett vittne.
  Mer om att rösta med bud 

  Att inte fysiskt kunna göra i ordning sin röst/skriva sitt namn själv ska inte hindra en väljare att utnyttja sin rösträtt. Om väljaren inte kan lägga ner valsedeln i valkuvertet/sätta personkryss/skriva under på ytterkuvertet för budröstning kan någon hjälpa väljaren med detta. Denne kan hjälpa väljaren att skriva sitt namn (hålla i väljarens hand eller det som krävs) och sedan skriva MHPP (Med Hand På Penna) bredvid namnet.

  Hälsningar
  Fia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.