Till senaste kommentaren

Felaktigt avprickning i röstlängd

Hej
När jag skulle rösta under eftermiddagen så visade det sig att man redan felaktigt hade prickat för mitt namn i röstlängden. Jag kunde därför inte lämna min röst. I vallokalen medgav man att man förmodligen gjort en felaktig avprickning och man förde detta till protokollet. Jag är givetvis besviken över att inte få möjlighet rösta och undrar därför hur ett sådant misstag behandlas?
Carina
Carina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Jag beklagar verkligen att röstmottagarna i din vallokal gjorde detta misstag. Vi önskar också att systemet vore utformat så att det inte gick att göra fel. Men eftersom rösterna tas emot av människor så är den mänskliga faktorn alltid en risk.

  När en väljare redan finns avprickad i röstlängden finns det dessvärre ingenting att göra vid själva röstningstillfället. Avprickningen finns där och kan inte göras ogjord.

  Vi kommer efter valet att samla in statistik på hur många fall som skett vid detta val och givetvis ta med detta i utvärderingen av detta val.
  Här kan du se utbildningsmaterialet för röstmottagarna.


  Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att röstmottagningen och rösträkningen går rätt till samt att utse och utbilda röstmottagarna. Valmyndigheten har inget tillsynsansvar gentemot kommunerna i detta område. Om du vill framföra dina synpunkter till rätt instans ska du därför framföra dem till valnämnden i din kommun.

  Som jag skrev ovan är det inget som går att göra åt detta nu. Den som anser att fel eller misstag har begåtts som påverkat valresultatet kan överklaga utgången av valet.

  Ett överklaganden av valet kan göras tidigast dagen efter valdagen och ska skickas till Valmyndigheten. Ett överklagande ska senast ha kommit in inom tio dagar efter det att valresultatet har kungjorts. Det är endast den som har haft rösträtt vid valet eller ett parti som deltagit i valet som får överklaga det. Därför måste sådana personuppgifter lämnas i överklagandet så att det går att kontrollera rätten att överklaga.

  Läs mer om att överklaga val

  Mvh
  David
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.