Till senaste kommentaren

Finns det en lag på hur valsedlar ska vara placerade?

Hej!
Jag undrar om det finns någon regel på hur valsedlar ska vara placerade?
För just nu där jag var, var dem placerade annorlunda än dit min partner var.

Tycker det är lite konstigt!

Tack tack! 😀

Kommentarer

  • Hej!


    Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i valsedelställen. Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt och kan således inte besluta om ordningen i valsedelställen, men har ett ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen. I ställningstagandet finns information om bakgrund och gällande rätt. Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar beslut om i vilken ordning valsedlarna ska presenteras. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna.

    Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen på röstmottagningsställen. Det framgår av vallagen att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. Med detta menas att alla valsedlar ska presenteras på samma sätt.

    Om du har ytterligare frågor om varför valsedlarna placerats på ett visst sätt i valsedelstället i den förtidsröstningslokal du varit i kan du kontakta valnämnden i kommunen.

     /Suzana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.