Förtidsrösta – vad händer med min röst?

Det som händer med din röst när du har förtidsröstat regleras i vallagen. Det här är vad som sker:
  1. Du lämnar valkuvert och röstkort till röstmottagaren. Röstkortet och valkuvert innehållande din röst läggs i ett fönsterkuvert och försluts.
  2. Fönsterkuvertet skickas sedan till valnämnden i den kommun där du är folkbokförd. Valnämnden distribuerar sedan ut din förtidsröst på valdagen till din vallokal.
  3. Under dagen i vallokalen prickar röstmottagarna av i röstlängden de personer som röstar på plats. De specificerar också i röstlängden att personen har röstat i vallokalen genom att markera med ett / i röstlängden.
  4. Under dagen kontrollerar även röstmottagarna även de inkomna förtidsrösterna, varav din är en. En markering med P görs i röstlängden att du har förtidsröstat, men själva rösten läggs inte ner i valurnan så länge röstmottagningen pågår. 
  5. Efter att röstningen på valdagen är över klockan 21 läggs förtidsrösterna för de väljare som inte röstat personligen i vallokalen under dagen ner i valurnan. Har väljaren redan röstat i vallokalen under dagen så tas inte valkuvertet ut ur fönsterkuvertet och förtidsrösten blir alltså inte nedstoppad i valurnan. Du har ju inte röstat i vallokalen under dagen, så ditt röstkort skiljs från valkuvertet som läggs ner i urnan tillsammans med övriga röster som har mottagits under dagen.
  6. Sen börjar proceduren med att räkna rösterna. Inga röster räknas innan röstningen är över, vilket är klockan 21 på valdagen.
Valmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.