Till senaste kommentaren

Hur redovisas brevröster och förtidsöster?

Hej
jag frågade tidigare
"Var hittar jag valresultat per valdistrikt i riksdagsvalet 2018 där poströster är räknade i sitt eget valdistrikt och inte bara i "Förtidsröster ej fördelade efter valdistrikt"
och fick svaret:
"Både förtidsröster och brevröster från utlandet som hunnit komma till vallokalen på valdagen räknas in i det totala resultatet och särredovisas inte. "

Men om man tittar på valreslutatet i riksdagsvalet 2018 så finns tex i Stockholms kommmun följande vladistrikts kod 01809800 med totalt 28 726 röster. Varför särredovisas de istället för att hänföras till resp valdistrik där de är röstberättigade?

Kommentarer

  • Hej Magnus!

    Detta är förtidsröster och brevröster som inte hunnit komma till vallokalen på valdagen. Dessa redovisas separat i särskilda ”uppsamlingsdistrikt”. Det är bestämt enligt lag att de inte ska redovisas per valdistrikt utan räknas ihop per kommun (eller kommunvalkrets om kommunen är indelad i sådana) för att bevara valhemligheten. Annars är risken att det blir så få röster per valdistrikt att det går att utläsa hur enskilda väljare har röstat.

    /Sofie
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.