Förtidsröstning i kyrka?

Jag ser att förtidsröstning i Köpenhamn sker i en kyrka.

Det är djupt problematiskt. Jag tycker religion är obehagligt (de säger att min själ är förtappad för att jag inte tror på deras idéer) och vill inte rösta där.

Jag hade tänkt att rösta i Köpenhamn, men avstår. Jag vill inte! Det verkar inte finnas sekulärt alternativ. 

Måste man inte välja vallokaler med omsorg?

Kommentarer

 • Hej!

  Om du inte vill rösta i lokalen så finns möjlighet att skicka en brevröst från Danmark från och med den 28 juli. Du behöver då ett särskilt brevröstningsmaterial, som du kan beställa här:
  Rösta från utlandet - Valmyndigheten

  Om du är folkbokförd i Danmark och har en uppdaterad adress i den svenska folkbokföringen kommer du få brevröstningsmaterialet automatiskt tillsammans med ditt utlandsröstkort i brevlådan i slutet av juli.

  När det gäller valet av röstningslokal ska valadministrationen använda en lokal som utifrån tillgänglighet, lokalisering och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. Enligt regelverket ske lokalen inte ha anknytning till viss politisk sammanslutning och bör inte ha en sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstning.

  Ett röstmottagningsställe bör väljas med utgångspunkten att röstningen ska underlättas för alla väljare. När lokaler utses ska därför god tillgänglighet för väljarna väga tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal, även om den har anknytning till en religiös organisation. I undantagsfall kan det därför vara så att röstningen sker i Svenska kyrkans lokaler eftersom ambassadens/konsulatet t.ex. är för små.

  Med vänliga hälsningar
  Maria
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.