Till senaste kommentaren

Har de nyanlända som ännu inte svenskt medborgarskap rätt att rösta?

Har de nyanlända asylsökande som ännu inte erhållit svenskt medborgarskap rätt att rösta?

Kommentarer

 • Hej Laila,


  Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

  Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen
  eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

  Här kan du läsa om rösträtten: https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/rostratt-och-rostlangd.html

  /Suzana

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.