Till senaste kommentaren

Får valmöten hållas när som helst?

Hej på er, ni är ju professionella på detta med valmöten. Normalt är det kanske något engagemang på hösten.

Själet för att jag frågar är att vi numera får valmöte på våren.  

Jag kan dock sakna myndigheten på området i detta sammanhang. Men mera på ramverket runt ett val. Alltså kostymen som ett val får hållas i. Vi kan ju inte ha val jämt om ni förstår mig.

Jag tycker därför att det bör finnas en proportionalitetsprincip jämte yttrandefrihet som bör tas i anspråk beträffande valmöten rent allmänt. Därför skulle det nog vara bra om myndigheten klarerar ut läget här. 

Lite samma blir det ju med individer som håller valmöte halvåret innan valet, åtminstone om det ska kallas valmöte. 

Nu kan jag ha fel, för jag utgår ifrån magkänsla. Men det har varit bra om ni som myndigheten på området val, klarerar om det finns någon gräns för valmöter över tid. Får det hålla på i månader eller år.
Kommentarer

  • Hej Svein,

    I Sverige är mötesfrihet en grundlagsskyddad rättighet och regleras i regeringsformen. Ansökan om att hålla möte på allmän plats hanteras av Polismyndigheten och ligger utanför Valmyndighetens ansvar och uppdrag.


    Mette Valhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.