Hur utses statsministern?

Valresultatet avgör partiernas representation i riksdagen. Om statsministern i den sittande regeringen har tillräckligt stöd kan hen bilda en ny regering. Om den sittande statsministern inte får tillräckligt stöd ska istället en ny statsminister utses. Riksdagens talman håller enskilda samtal med partiledaren och föreslår sedan vem som ska utses till statsminister. Riksdagen röstar om förslaget. Godkänns kandidaten ska hen utse en ny regering. Röstar fler än hälften av riksdagens ledamöter mot talmannens förslag är det förkastat. Förkastas förslaget fyra gånger blir det extra val om inte ordinarie val ska hållas inom tre månader.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.