Hur går inrapporteringen av röster till?

När en vallokal har räknat klart och ska rapportera in, hur går den processen till?
Ringer vallokalerna in till något speciellt ställe eller skickas det via något system, dvs elektroniskt. Oavsett fall, hur säkerhetsställer man att det hela har gått rätt till (att det är den lokalen som skickat in och att resultatet stämmer).

Kommentarer

 • Hej Björn,

  varje vallokal ringer in till länsstyrelsen, identifierar sig och rapporterar in resultatet, detta sker till specifika nummer. Inrapporteringen är därmed manuell och inte elektronisk.
  Varje vallokal för också ett fysiskt protokoll där de inrapporterade resultaten finns med och detta protokoll följer med rösterna till Länsstyrelsen.
  Alla röster räknas två gånger, först i vallokal och sedan hos Länsstyrelsen, varpå en eventuell differens skulle upptäckas vid Länsstyrelsens slutliga sammanräkning.

  Vänligen,
  Corinne
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.