Till senaste kommentaren

Kandidatförklaring (fortsättning)

Jag skickade tidigare en fråga:

Kan en kandidatförklaring scannas och skickas in eller måste det vara det påskrivna dokumentet i original?

Men fick inte riktigt svar på frågan. Min fråga gällde inte om kandidater kan signera digitalt utan om en kandidat kan skriva ut blanketten, skriva på den, scanna in den och skicka till en person som samlar in alla kandidaters dokument, skriver ut dom och skickar till Länsstyrelsen. Eller måste blanketten skickas in i original?

Kommentarer

  • Hej Ellen!

    Anmälan om samtycke till kandidatur kan ges in som original eller kopia, även som elektronisk kopia. I de fall det finns tveksamheter kring avsändarens identitet kan den mottagande myndigheten begära en bekräftelse från avsändaren. En sådan bekräftelse kan lämnas på olika sätt, t.ex. genom en namnteckning i original. Det viktiga är att de tveksamheter om avsändarens identitet som finns kan elimineras på ett tillförlitligt sätt. I normalfallet kan dock en kopia eller en elektronisk kopia godtas.

    Observera att den 29 april 2022 var sista dag för partier med registrerad partibeteckning att lämna in kandidatförklaringar till valet 2022. Blanketterna ska skickas in till respektive länsstyrelse där partiet lämnar in sin beställning av namnvalsedlar. En kandidatförklaring måste dock skickas i original, även om man har skickat in det digitalt.

    Den 9 september 2022 är sista dag för kandidater för partier utan registrerad partibeteckning att lämna in sitt samtycke till kandidaturen.

    /Natalia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.