Till senaste kommentaren

Kontrolleras röstlängd mot antalet valsedlar vid rösträkningen?

Stäms antalet avprickade väljare i röstlängden av mot antalet avgivna valsedlar i valurnan vid rösträkningen för att säkerställa att valsedlar inte missats eller räknats dubbelt?
Lars-Einar Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga.

  När vallokalerna stänger på valdagen och rösträknarna påbörjar räkningen börjar de med att räkna antalet markeringar i röstlängden och anteckna detta.
  Därefter räknar de antalet valkuvert som ligger i urnan och antecknar den siffran. Sedan jämför de siffrorna mot varandra och räknar en gång till om det inte stämmer. På så vis går det alltså att upptäcka om antalet personer som enligt röstlängden har röstat inte stämmer mot valsedlarna i urnan.

  Därefter öppnar röstmottagarna kuverten och påbörjar räkningen per parti. Alla siffror antecknas på en särskild blankett så det tydligt går att följa upp och jämföra t.ex. antalet valsedlar mot markeringar i röstlängden.
  När valsedlarna lämnas över till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen följer blanketten och röstlängderna med, så att de kan följa uppgifterna från den första räkningen.
  Hélene
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.