Har det gått rätt till i Dalarna?

Har det gått rätt till i Dalarna när Kenth Ekeroth fick platsen istället för Aleksandra som var vald, kryssad ?
Inte SD väljare, men tycker det verkar odemokratiskt.

Mvh Kristina

Kommentarer

 • Hej Kristina,

  Oppositionsråd är ett uppdrag och processen för hur dessa väljs är partiets och i detta fall regionfullmäktiges, det är inte knytet till antalet personröster. Partier väljer och regionfullmäktige godkänner eller inte godkänner.
  Oppositionsråd är oftast gruppledare för partiet som är i opposition, därmed kan det också finnas flera oppositionsråd. Den/de har en roll av att representera oppositionen och får närvara vid sammanträden men har inte en röst om den/de inte är invald/-a.

  För att svara på din fråga om är det tillåtet i detta fall och för att förstå grunderna till beslutet behöver dock Region Dalarna kontaktas. Din frågeställningen är inte reglerad av vallagen och valsystemet. Hör därför av dig till region dalarna på telefon: 023-49 00 00 eller e-post: region.dalarna@regiondalarna.se.
  Även Sverigedemokraterna som parti bör kunna svara på hur man resonerat i sitt val.

  /Suzana

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.