Till senaste kommentaren

Vad gäller vid kryssmarkering av kandidat?

Om man vill rösta på en namngiven kandidat ska man ju "kryssa för" dess namn på valsedeln. Men - får det markerande krysset hamna med någon del utanför det för krysset avsedda kvadratet på valsedeln? Denna ruta / detta kvadrat har en så pass liten storlek att det förefaller mig bli svårt även för en person utan funktionshinder att pricka in ett kryss storleksmässigt! Följdfråga: Vad gäller beträffande ett kryss på valsedeln för att det inte räknas som kryss respektive gör valsedeln ogiltig?

Kommentarer

  • Hej,

    Det är länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga rösträkningen där alla röster på partier och kandidater räknas. Enligt vallagen ska väljaren göra en markering i rutan som finns vid den kandidat som väljaren vill se bli vald på personvalsedeln. Om det lämnats mer än en personröst eller om det inte framgår vem personrösten avser så ska länsstyrelsen bortse från personrösten. Rösten tillfaller då endast partiet. Länsstyrelsen bedömer varje enskild valsedel för sig.

    Om en markering snuddar vid en annan ruta så är det inte Valmyndighetens rekommendation att personrösten ska bortses ifrån. Om markeringen är i rutan och väljarens intention är tydlig så anser Valmyndigheten att det ska räknas som en röst på kandidaten. Men det är inte vi som tolkar och beslutar i enskilda fall.


    David
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.