Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Låsa upp valsedel

Kan man som parti fortfarande låsa upp sin valsedel (som idag är låst) för att möjliggöra att man får fler kandidater invalda, t.ex. till kommunfullmäktige?

Kommentarer

 • Hej Daniel,

  Nej, det går inte att så här sent låsa upp en lista eftersom den troligtvis redan är ute hos väljarna. Det är inte möjligt att ha en låst och öppen lista inom samma valområde.

  Med vänlig hälsning
  Katarina
 • Hej,

  Det svar som tidigare getts i denna fråga var inte tydligt avseende de delar som det nuvarande svaret behandlar. Det tidigare svaret har därför ersatts i sin helhet med svaret nedan.

  Valsedel med anmälda kandidater (låst lista) kan omvandlas till en valsedel utan anmälda kandidater (öppen lista) – på partiets initiativ.

  Valmyndigheten bedömer att det inte finns något uttryckligt hinder mot att på ett partis begäran omvandla en lista med anmälda kandidater (låst) till en öppen lista. En begäran ska inlämnas till Länsstyrelsen. Det ger dock ett antal praktiska konsekvenser, såsom att det kommer att finnas en gammal låst lista ute i cirkulation som väljare alltså har tillgång till. Detta får dock anses vara upp till partiet att avgöra hur lämpligt detta är. I det fall partiet återtar samtliga kandidatanmälningar på den låsta listan är det alltså möjligt att istället ha en öppen lista. Det kan av förklarliga skäl inte finnas både en låst och en olåst lista i samma valområde samtidigt.

  När partiet återtar kandidatanmälningarna (låser upp listan) kommer de kandidater som står på listan att stå kvar som kandiderande för den öppna listan. Om inget annat begärs av respektive kandidat.

  Med vänlig hälsning
  Katarina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.