Till senaste kommentaren

Hur fungerar mandatfördelning och lottning?

Hej! Jag läste på SR att MPs mandat som enligt den preliminära rösträkningen är för närvarande i Sörmland kan avgöras med lottning då MP har exakt lika många röster i Jönköping. Vad händer med mandatet i Sörmland ifall MP får sitt mandat i Jönköping? Med tanke på att KD är större än MP i Sörmland.

Kommentarer

 • Hej,
  När partiernas fasta mandat summerats (och efter eventuell återföring och tilldelning av återförda mandat), tilldelas utjämningsmandat till partier med färre mandat än vad som beräknats i totalfördelningen. Ett partis utjämningsmandat tilldelas, ett i taget, i den eller de valkretsar där partiets jämförelsetal är störst efter fördelningen av de fasta mandaten.

  Det är alltså inte så att antalet röster avgör. Det är den krets där partiet har högst jämförelsetal som får mandatet.

  1) Utjämningsmandatet tillfaller det parti som står på tur att få mandat. Endast de partier som har färre mandat än vad de skulle ha enligt "totaltfördelningen" deltar när dessa delas ut.

  2) Eftersom MP stod på tur att få ett till mandat så går mandatet till MP. Nu ska det avgöras till vilken krets som ska få utjämningsmandatet. Om två kretsar ligger på delad förstaplats vad det gäller MPs utjämningsmandat så avgörs saken genom lottning.

  Mer information hittar du här: https://www.val.se/valresultat/om-rostrakning-och-valresultat/mandatfordelning.html
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.