Kan min dementa mamma rösta?

Min mamma är dement. Vilka regler gäller för henne när hon ska rösta i årets val?

Kommentarer

 • Hej,

  Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, oavsett om man har vårdnadshavare, god man, förvaltare eller annat. Det går inte att rösta via ombud eller fullmakt.

  Vallagen säger hur en röst ska göras i ordning för att efterleva kraven på valhemlighet och att röstningen utgör en personlig viljeyttring. En väljare behöver således själv kunna göra i ordning sin röst. Dock kan personer med funktionsnedsättning be om hjälp med det praktiska förfarandet.

  Personer som är sjuka, gamla eller är funktionsnedsatta kan rösta vid bud, så kallad budröstning. För att kunna budrösta krävs ett särskilt budröstningsmaterial samt ett vittne. Budet tar med sig väljarens iordninggjorda röst till en röstningslokal. Det finns även möjlighet att rösta via en så kallad ambulerande röstmottagare då kommer en röstmottagare hem till personen och tar emot rösten. Du kan läsa mer om både budröstning och röstning via en ambulerande röstmottagare nedan:

  Rösta med bud

  Rösta med ambulerande röstmottagare

  Att inte fysiskt kunna göra i ordning sin röst/skriva sitt namn själv ska inte hindra en väljare att utnyttja sin rösträtt. Om väljaren inte kan lägga ner valsedeln i valkuvertet/sätta personkryss/skriva under på ytterkuvertet för budröstning kan någon hjälpa väljaren med detta. Denne kan hjälpa väljaren att skriva sitt namn (hålla i väljarens hand eller det som krävs) och sedan skriva MHPP (Med Hand På Penna) bredvid namnet.

  Mvh
  Hans-Ivar
  Hans-Ivar
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.