Till senaste kommentaren

Varför har antalet övriga ogiltiga röster ökat från föregående val?

Hej, av preliminära resultat att döma har andelen "Övriga ogiltiga" röster sexdubblats (!!)
Görs någon separat analys av detta, t ex för att hitta brister i röstningsprocessen som kan åtgärdas inför nästa val?

Kommentarer

  • Hej,

    Vid EU-valet 2019 var det 27 408 övriga ogiltiga röster i den preliminära rösträkningen. I den slutliga rösträkningen var det dock 3 957 ogiltiga. Du kan se det preliminära resultatet från 2019 här: https://historik.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/rike/index.html Och det slutliga resultatet från 2019 här: https://historik.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/rike/index.html

    Skillnaden mellan preliminära och slutliga rösträkningen förklaras med att man uppmanar rösträknarna i den preliminära rösträkningen att ogiltigförklara alla valsedlar de är osäkra på. Men i den slutliga rösträkningen kan majoriteten av de valsedlarna giltigförklaras igen.

    I årets valpresentation jämför vi alltid det preliminära resultatet mot det föregående valets slutgiltiga resultat, så även i 2024 års presentation. Men som du kan se, så var det alltså något mer preliminärt övriga ogiltiga röster med ca 27 000 st 2019 mot 25 000 st 2024.
    Sara-Stina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.