Till senaste kommentaren

Måste partinamnet vara skrivet på en rad?

Måste partinamnet vara skrivet på en rad eller kan man använda flera rader om det är ett långt partinamn?

Måste partinamnet vara handskrivet eller kan man använda en stämpel?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.