Finns det avskärmning vid valsedlarna?

Hej!
Nu när det uppmärksammats att det finns risk för påverkan av valet om flera personer vistas bakom valskärmarna så vill jag också slå ett slag för att samtliga valsedlar finns tillgängliga bakom valskärmarna istället för att man ska plocka dem på vägen in i vallokalen. Här står man i kö bland grannar och medmänniskor samtidigt som man ska plocka valsedlar, dvs stor risk för påverkan så att man kanske inte vågar visa vilket parti man egentligen skulle vilja rösta på eftersom det är så synligt för alla i kön vilka valsedlar som man plockar på sig. Hoppas ni lyssnar till detta argument för att främja demokrati och anpassar valsituationen så att det blir minsta möjliga påverkansgrad!
Med vänlig hälsning,/
Helene i Göteborg

Kommentarer

  • Hej Helene,
    I anslutning till ett röstmottagningsställe (vallokal eller röstningslokal) ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. På den avskärmade platsen ska väljare var för sig ta sina valsedlar utan insyn. Syftet med avskärmningen är att stärka väljarens valhemlighet. Om väljaren på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att ta valsedlarna får dock röstmottagare eller annan person som hjälper väljaren vara med denne bakom avskärmningen.
    Mette Valhandläggare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.