Till senaste kommentaren

Hur kan jag säkerställa att mina adressuppgifter inte säljs vidare från Valmyndigheten?

Hur kan jag säkerställa att mina adressuppgifter inte säljs vidare från Valmyndigheten? Fick politisk reklam idag med "Adresskälla: Valmyndigheten".

Jag har inte godkänt att mina adressuppgifter används för andra funktioner än det rena valdeltagandet.

Kommentarer

  • Hej,
    I samband med val har partier med en registrerad partibeteckning rätt att begära ett utdrag ur den preliminära röstlängden, även kallad partilängd. Partilängden inför valen 2022 omfattar de preliminärt röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt. Det utdrag som partiet får från valmyndigheten regleras av Förordning (SFS 2020:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning.
    /Anna
    Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.