Måste valurnan vara plomberad?

Hej,

I samband med dagens val i vallokalen i Velinga bygdegår, Tidaholms kommun noterade jag att valurnan inte var plomberad.

Min fråga är: Ska de svenska valurnorna vara plomberade; och om så är fallet varför var de inte det? och hur valsäkert är detta?

MVH
Per

Kommentarer

 • Hej!
  Det finns inget krav i lag att valurnan ska vara plomberad. Men valmyndigheten rekommenderar det och skriver i sitt utbildningsmaterial att "Förteckningen över röstberättigade i valdistriktet, röstlängden, och valurnan där rösterna läggs ner, ska placeras så att de är skyddade men ändå väl synliga för väljarna. De ska aldrig lämnas utan uppsikt och valurnan ska vara stängd under hela röstmottagningen. Det är viktigt för säkerheten och förtroendet för valet att ingen annan än de ansvariga för röstmottagningen har tillgång till dem. Valurnan bör vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Valurnan kan förseglas med en plastplomb eller säkerhetstejp. "
  Det är kommunen som ansvarar för genomförandet av röstmottagningen i kommunen. Kontakta gärna kommunen för att höra om hur de resonerat kring detta i sina instruktioner till röstmottagarna.
  Mvh
  Helena
  Helena
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.