Till senaste kommentaren

Är funktionärerna i vallokalen utbildade för att hjälpa personer med synnedsättning?

Jag lever med en grav synnedsättning. Är funktionärerna utbildade för att möta/ledsaga på ett professionellt sätt?

Kommentarer

  • Hej Kerstin,

    Du kan få hjälp att rösta i vallokalen eller röstningslokalen om du behöver det. Om du har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan du be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.
    Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

    Kommunerna ansvarar för utbildningen av röstmottagarna. I utbildningen så ska även bemötande ingå. Vill du veta närmare om hur utbildningen av röstmottagarna är så är det till din kommun du ska vända dig till.

    /Suzana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.