Rösta när man är demenssjuk

Hej

Vad gäller för anhöriga med demens – ska de avstå helt från att rösta? Eller hur gör man med det? De har ju fått röstkort mm.

Kommentarer

 • Den som uppfyller kriterierna för rösträtt har rätt att rösta. Det är röstberättigade själv som ska bestämma vad hen ska rösta på, det kan inte någon annan göra åt denne. Därför kan det ibland vara så att en person har rösträtt men ändå har svårt att utöva den rätten.

  För den som är sjuk finns möjlighet till praktiskt hjälp kring själva röstningsförfarandet. Man kan rösta via bud, ambulerande röstmottagare eller få hjälp i röstningslokalen.

  Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, oavsett om man har vårdnadshavare, god man, förvaltare eller annat. Det går inte att rösta via ombud eller fullmakt.

  Vallagen säger hur en röst ska göras i ordning för att efterleva kraven på valhemlighet och att röstningen utgör en personlig viljeyttring. En väljare behöver således själv kunna göra i ordning sin röst. Dock kan personer med funktionsnedsättning behöva hjälp med det praktiska förfarandet. Alternativ som finns är bud, ambulerande röstmottagare och hjälp i vallokalen.

  Mer om att få hjälp med att rösta

  Att inte fysiskt kunna göra i ordning sin röst/skriva sitt namn själv ska inte hindra en väljare att utnyttja sin rösträtt. Om väljaren inte kan lägga ner valsedeln i valkuvertet/sätta personkryss/skriva under på ytterkuvertet för budröstning kan någon hjälpa väljaren med detta. Denne kan hjälpa väljaren att skriva sitt namn (hålla i väljarens hand eller det som krävs) och sedan skriva MHPP (Med Hand På Penna) bredvid namnet.

  Hälsningar
  Fia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.