Rösthemlighet för förtidsröstande?

Hej! Jag vill hävda att vi inte har rösthemlighet för de som förtidsröstar eftersom röstkortet läggs i samma kuvert som rösterna. Detta måste kunna göras på ett annat sätt? Det känns inte bra att rösterna kan kopplas till en individ. Ni skriver att rösthemligheten bibehålls eftersom röstkorten separeras innan rösterna räknas i vallokalen men denna process känns en aning svajig.

Hur kan ni påstå att Sverige har rösthemlighet för de som förtidsröstar?

Vänligen,
Henrik

Kommentarer

  • Hej Henrik,

    röstkortet läggs ner i kuvertet i förtidsröstningen för att tala om till vilken vallokal rösten ska skickas.
    När förtidsrösterna blir avprickade i vallokalen separeras valkuverten oöppnade och läggs i urnan och blandas med alla andra valkuvert. På så sätt blandas dina valkuvert med alla andras och ingen kommer veta vilka valkuvert som var dina eller vad som finns inuti kuverten.
    Det sker således ingen kontroll eller registrering över vilket parti någon röstat på i steget när valkuverten separeras från röstkortet.

    Corinne
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.