Varför skickas inte röstkorten ut tidigare?

Varför är inte röstkortet utdelat i god tid före förtidsröstningen inletts? Det kan inte enbart ha med postkorts neddragna service.

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Enligt 5 kap 1 § vallagen ska Valmyndigheten upprätta en förteckning över dem som är röstberättigade i valet (dvs skapa en röstlängd). Röstlängderna ska grundas på de uppgifter som 30 dagar före valdagen finns i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister.

  Datumet då röstlängden togs ut i år var den 12 augusti, vilket är 30 dagar före valdagen. Anledningen till att röstlängden sätts så nära valdagen är för att folkbokföringsuppgifterna ska vara så korrekta och uppdaterade som möjligt.

  Dagen efter röstlängden fastställts påbörjas tryckningen av röstkorten. När röstkorten är tryckta och klara skickas de ut till alla röstberättigade med posten.

  Flertalet lokaler för förtidsröstning kan även skriva ut dubblettröstkort, kontakta den kommun du vill rösta i för information om var du kan få dubblettröstkortet utskrivet.

  /Amelia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.