Till senaste kommentaren

Var finns en förteckning av alla valdistrikt?

Hej
jag ställde tidigare följande fråga:
"Hur gör jag för att ta del av röstlängden i ett valdistrikt inför höstens val? "

och fick svaret:
"Röstlängden förvaras hos kommunerna. För att ta del av den måste du därför kontakta den kommun du är intresserad av. "

När jag tittar på riksdagsvalresultatet 2018 på SCB så är förutom i de tre storkommunerna valdisktrikten bara kopplade till ett län, inte till en kommun. Hur ska jag veta vilken kommun ett distrikt hör?
Var hittar jag en förteckning över alla valdistrikt med disktrikskod, kommun samt antal valberättigade?

Magnus

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.