Röstmottagare och parti?

Får en röstmottagare också kampanja ideellt för något parti? Röstmottagaren får ju inte kandidera eller vara förtroendevald för något parti men var går gränsen för annat partiengagemang?

Kommentarer

  • Hej!

    Det är kommunens valnämnd som utser röstmottagare och därmed gör denna typen av bedömning.

    Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser. Vi kan inte uttala oss exakt var gränsen går, utan det blir en fråga för kommunens valnämnd vid rekryteringen.

    Här finns mer information om röstmottagare: Arbeta som röstmottagare - Valmyndigheten

    /Natalia
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.