Demens och röstning via god man

En väjare som bor på ett demensboende har en god man som har ställt frågan om han i egenskap av god man kan rösta åt väljaren. Väljaren kan vid vissa tillfällen svara ja och nej på frågor, men har svårt att uttrycka sin vilja. Den gode mannen känner väljaren väl efter 50 år som gifta och vet hur hon tidigare har röstat. Jag ser bland era frågor och svar att det finns svar på frågan om god man får rösta åt väljaren, och svaret är nej.  Ni hänvisar då till budröstning eller ambulerande röstmottagning. Min fråga är då: Måste väljaren kunna uttrycka sin vilja att rösta till oss som är ambulerande utan att den gode mannen för hennes talan? Om hon inte kan uttrycka sin vilja, hur ska vi agera då?

Kommentarer

  • Hej,

    Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan oavsett om väljaren har en god man eller förvaltare. Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan göra i ordning sina röster ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som behövs. Annan person får också anlitas. Den som hjälper till har tystnadsplikt. Den som behöver hjälp att rösta ska alltså få det men ska själv få stå för sin viljeyttring.

    /David
    David
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.