Rösträkning

Sakliga och opartiska SVT rapporterar om att länsstyrelsens rösträknare kan giltigförklara tidigare ogiltigförklarade röster, i år alltså potentiellt ca 90 000 st.

Olika människor kan ha väldigt oilka uppfattning om vad som är "läsligt" och inte, inte minst om man tycker om det man läser eller inte.

Man skulle alltså kunna säga att rösträknarnas godtyckliga bedömning, av vad som skall anses ogiltigt och inte, i ett jämnt läge kan avgöra ett val?Kommentarer


  • Hej nische,

    Ogiltiga röster delas in i tre olika kategorier – inte anmälda partier, blanka röster och övriga. Övriga röster är de röster där väljarens vilja anses oklar eller röster som kan avslöja valhemligheten. För att det preliminära valresultatet ska kunna presenteras så snart som möjligt har de som genomför den preliminära rösträkningen instruerats att bedöma oklara röster som ogiltiga.

    Utav de ca 90000 ogiltiga röster som nu har rapporterats för riksdagsvalet så är ca 2/3 av dessa ogiltiga röster blanka. En blank röst räknas som en ogiltig röst. Du kan se hur de rapporterats här: Preliminärtresultat

    Rösterna skickas till länsstyrelsen för slutlig rösträkning. Det är länsstyrelsen som bedömer alla röster. De bedömer om rösterna är giltiga eller ogiltiga. Här kan du läsa mer om preliminär och slutlig rösträkning: Rösträkning

    /Suzana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.