Ogiltiga valsedlar

Hej. Röstsedlarna efter valet.
Det skulle vara intressant att veta exakt vad de ogiltiga rösterna blev ogiltiga för och vad de ev hade tänkt rösta på om det framgår plus exakt veta vad rösterna som räknades som ej anmälda partier var tänkt på.
Om någon vill räkna om rösterna hur går det till då?Daniel Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Det enda sättet det formellt kan komma att ske en omräkning är om valet överklagats och Valprövningsnämnden funnit något fel och därför beslutar om omräkning. Det räcker alltså inte med att begära omräkning.

  Alla har dock rätt att ta del av valsedlarna i form av allmänna handlingar. Det innebär att du kan kontakta respektive länsstyrelse och be att få ta del av exempelvis de ogiltiga rösterna och då själv räkna om du vill det.

  Valsedlar kan bli ogiltiga av följande skäl:
  - valsedeln saknar partibeteckning (Ogiltiga röster - blanka)
  - valsedeln har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet (Ogiltiga röster - inte anmälda partier)
  - valsedeln har mer än en partibeteckning (Ogiltiga övriga)
  - valsedeln har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt (Ogiltiga övriga)
  - det finns fler än en valsedel i valkuvertet och dessa valsedlar inte är för samma parti (Ogiltiga övriga)
  - och slutligen om valsedlarna inte förvarats på ett säkert sätt och det kan antas att det gjorts något obehörigt med dem (Ogiltiga övriga)

  Som du kanske noterat godkänns den största delen Ogiltiga övriga vid den slutliga rösträkningen. Vid den preliminära räkningen var det totalt ca 27 408 st. Ogiltiga övriga. Av dessa har länsstyrelsen hittills godkänt ca 23 500 st. Skälet till att det ändras mellan preliminär och slutlig är att valnämnderna inte närmare granskar de ogiltiga rösterna på valkvällen, det gör däremot länsstyrelserna under den slutliga räkningen som avslutas idag.

  Ej anmälda partier är partier som helt enkelt inte deltar i valet. Det handlar alltså om valsedlar där väljaren själv skrivit någon form av text som inte ens med god vilja kan hänföras till ett anmält parti. Vanligt förkommande brukar vara exempelvis "Kalle Anka-partiet".

  Martin
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.