Vad hände när val.se gick ner under rösträkningen 2018?

Under rösträkningen 2018 blev val.se utsatt för en överbelastningsattack (en så kallad DDoS-attack).
Det innebar att sidan inte gick att nå mellan 20.30 och 01.30. Det gick därför inte att följa rösträkningen på val.se. Valmyndighetens alternativa kommunikationsvägar mot media var dock opåverkade och allmänheten kunde således följa rösträkningen genom dessa.

Eftersom att webbplatsen är helt skild från Valmyndighetens valadministrativa IT-stöd påverkades aldrig inregistreringen av röster och inte heller det preliminära valresultatet. Allmänheten och andra intresserade kunde hela tiden följa rösträkningen i realtid via media eftersom Valmyndigheten löpande levererade valresultatet till flera nationella medier via en annan kanal än val.se.

För att läsa mer om attacken, Valmyndighetens IT-stöd och vilka åtgärder som vidtagits, gå in på följande länk:

Valmyndighetens IT-stöd
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.