Om valsedlar inte lagts fram?

Vad gör jag och vilka blir åtgärderna om man upptäcker att ett eller flera partiers röstsedlar inte har lagts fram i vallokalen?

Kommentarer

 • Hej Bjarni,

  Skulle du ha någon synpunkt på röstmottagarna och/eller hur själva röstmottagandet gått till kan du i sådant fall framföra detta till ansvarig kommun.

  Angående utläggning av valsedlar gäller följande:

  Blanka valsedlar läggs alltid ut
  Om en väljare inte hittar en valsedel för det parti hen vill rösta på ska väljaren alltid kunna rösta med en blank valsedel. På den kan väljaren skriva ett partinamn och eventuellt ett kandidatnamn.

  Röstmottagarna ansvarar därför för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen.

  Röstmottagarna lägger ut partivalsedlar
  På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

  Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige.

  Senast 12 november 2021 behövde partierna begära att få sina valsedlar utlagda inför valet 2022. Röstmottagarna lägger bara ut partivalsedlar som partierna begärt.

  Röstmottagarna lägger ut namnvalsedlar
  Det är valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen för valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är.

  Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om.

  Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.

  Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

  Mer information i länken nedan:
  Utläggning av valsedlar

  /Andrew


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.