Till senaste kommentaren

Hur fungerar det när ett litet parti vill lägga ut valsedlar?

Hej,
Som representant för ett av de mindre partierna, lämnade jag valsedlar till valförrättare i ”vår” vallokal första dagen för förhandsröstning. Sedan har jag varje dag som vallokalen varit öppen (utom sista dagen) bett att få titta till valsedlarna. Varje gång har det varit mycket bra, med våra sedlar insorterade i bokstavsordning.
Dock, på valdagen, var våra - och flera andra småpartiers valsedlar borta(!). När jag frågade, var svaret att de partierna inte lämnat valsedlar. När jag sa, att jag lämnat till förhandsröstningen, fick jag veta att (alla) valsedlarna togs bort efter sista tillfället för förhandsröstning, och att endast de partier, som i förra valet fick mer än 1 % av rösterna, fick sina valsedlar utlagda av valförrättare. Övriga fick lämna sedlar igen.
Är detta ett eget, lokalt initiativ eller är det samma förfarande i hela landet?
Borde jag inte ha blivit informerad om att jag behövde lämna valsedlar även på valdagen, trots att jag sett att det fanns gott om våra kvar och att de då låg i god ordning?

Kommentarer

 • Hej,
  Röstmottagarna ansvar för att lägga ut blanka valsedlar på alla röstmottagningsställen. De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar.
  Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsställena, men det är valnämnden (eller utlandsmyndigheten) som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen.
  På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet.
  Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige.
  Även andra partier än sådana som tas upp ovan kan beställa partivalsedlar. Röstmottagarna lägger även ut partivalsedlar för andra partier om partierna levererar dem till röstmottagningsstället under förutsättning att partierna är anmälda som deltagande i val.
  Om du anser att det inte har gått korrekt till i den kommunen som ditt parti kandiderar till kan du vända dig till valnämnden i den kommunen.
  /Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.