Valsedlar - Hur ska de vara placerade?

Hej! Var precis och röstade. Upptäckte att det var väldigt svårt att hitta valsedlarna till respektive område. Där valsedlarna var uppställda borde det stå tydligt: VALSEDLAR  TILL RIKSDAG, VALSEDLAR  TILL REGIONEN OCH VALSEDLAR TILL KOMMUNEN. Jag röstade på triangelskolan i Kiruna.

Kommentarer

  • Hej Eva,


    Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i valsedelställen. Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt och kan således inte besluta om ordningen i valsedelställen, men har ett ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen. I ställningstagandet finns information om bakgrund och gällande rätt. Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar beslut om i vilken ordning valsedlarna ska presenteras. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna.

    Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen på röstmottagningsställen. Det framgår av vallagen att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. Med detta menas att alla valsedlar ska presenteras på samma sätt.

    Om du har ytterligare frågor om varför valsedlarna placerats på ett visst sätt i valsedelstället i den vallokal du varit i kan du kontakta valnämnden i Kiruna kommun på 0980-755 99.


    /Suzana
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.