Till senaste kommentaren

Varför ska jag lita på det svenska valsystemet?

Kan jag verkligen lita på det svenska valsystemet?
Valmyndigheten

Kommentarer

 • Det svenska valsystemet är ett robust system som är decentraliserat och transparent vilket gör det svårt att manipulera.

  Alla valsedlar räknas två gånger. Först preliminärt av röstmottagarna i vallokalen och av valnämnden i uppsamlingsräkningen som påbörjas på onsdagen efter valdagen. Alla röster räknas också en gång till av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen. Alla valsedlar sparas fram till att nästkommande val har vunnit laga kraft.

  Vid röstmottagning och rösträkning arbetar alltid minst två personer tillsammans. Röstmottagningen är offentlig och rösträkningen är också en offentlig förrättning som vem som helst kan besöka.

  När det gäller valsedlar som saknas eller liknande så förekommer incidenter där valsedlar upptäcks ha flyttats eller tagits bort. Röstmottagarna ska enligt rutin kontrollera bakom valsedelsställen så att alla valsedlar som ska finnas utlagda är där och att ordningen är rätt. Vid högt tryck kan det vara svårt att hinna med det mellan varje väljare. Det går alltid att ta en blank valsedel och skriva det parti man vill rösta på. Valmyndigheten har i många val påtalat bristerna i det nuvarande valsedelssystemet. Det pågår just nu en utredning tillsatt av regeringen som utreder möjligheterna till att förändra valsedelssystemet och införa en gemensam valsedel för alla partier.

  Det är kommunens valnämnd som förordnar och utbildar röstmottagare. Det är fritt fram för vem som helst att anmäla sitt intresse för att arbeta med valet! Det är också kommunens valnämnd som ansvarar för att röstmottagning går korrekt till i kommunen. Om du upplever att något inte gått rätt till kan du dels uppmärksamma röstmottagarna på detta om du befinner dig i lokalen och dels kontakta ansvarig kommun så att de kan utreda och vidta nödvändiga åtgärder. Det är också möjligt att överklaga valresultatet till Valprövningsnämnden.

  Du kan läsa mer om hur valet är säkert och hur Valmyndigheten jobbar med valsäkerhet på vår webbplats.
  Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.