Till senaste kommentaren

Varför syns inte röster på mig i valresultatet?

Jag rösta på mig själv i EU valet och jag vet några andra gjorde likadant och nu när man kolla på resultatet för Folklistan så ser jag inte mitt namn o och inte hur många röster jag fick.

Jag heter xxx

Kommentarer

 • Hej,

  För partier som inte tar mandat så redovisas personröster för de kandidater som finns tryckta på partiets valsedlar, om rösten avgivits genom ett kryss på den tryckta valsedeln. Tillskrivna namn på blanka valsedlar för partier som inte tar mandat kommer inte att redovisas.

  Det går att begära ut valsedlarna och information om antal personkryss för en kandidat hos respektive länsstyrelse.
  Lena
 • Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen och redovisar resultatet till Valmyndigheten som fastställer valresultatet i valet till Europaparlamentet, fördelar mandaten samt utser ledamöter och ersättare.

  Ifråga om personröster som väljare lämnar genom att skriva till namn på kandidater för ett parti som inte anmält sina kandidater och som inte tar mandat i valet är det juridiskt möjligt att avstå från att redovisa dessa röster i detalj. Valmyndigheten anser emellertid att det är av stor vikt att valresultatet är helt transparent. En väljare bör kunna se att en avlagd personröst redovisas oavsett om den är lagd på ett stort eller litet parti och om partiet tar mandat eller inte.

  Valmyndigheten och länsstyrelserna har i dialog och vid möten diskuterat frågan om redovisning av personröster. Valmyndigheten har föreslagit en rutin för hur redovisning kan ske av tillskrivna namn. I dialogen har det framkommit att det som föreslås i rutinen inte varit genomförbart vid EU-valet 2024. Valmyndigheten kommer att fortsätta samverkan med länsstyrelserna om detta inför kommande val.

  Om du vill ta del av rösterna som lagts på en särskild kandidat kan du vända dig till länsstyrelsen.
  Amanda
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.