Varför är blanka röster ogilitiga?

Jag har förtått att blanka röster räknas som "ogiltiga". Men min fråga gäller varför det är på det viset, dvs vilka motiv eller argument som ligger till grund för beslutet att ha det på det visat?
Gärna en referens till källan där detta beslut och motiveringar framgår.

Kommentarer

  • Hej Christer!
    Ja det stämmer att blanka valsedlar bedöms som ogiltiga enligt vallagen 13 kap. 7§. Anledningen till att de särredovisas, trots att de bedöms som ogiltiga, är för att det finns ett allmänintresse i att veta hur många som röstar blankt. Se mer här: Vallag (2005:837) Svensk författningssamling 2005:2005:837 t.o.m. SFS 2021:1328 - Riksdagen
    Maja
  • Men min fråga gällde varför, med vilka motiv, som blankröster anges som "ogiltiga"? Finns någon argumentering om detta, t ex i beredning av lagstiftningen?
    Det är knappast en neutral beteckning att de som blankröstat har lämnat en "ogiltig" röst. /CF

  • Blanka valsedlar, dvs. valsedlar utan partibeteckning, finns för att väljaren ska kunna använda dem för att genom tillskrift kunna rösta på parti eller parti och en kandidat. En väljare kan också avstå från att rösta på parti och kandidat och använda den blanka valsedeln utan att skriva något på den. I 13 kap. 7 § vallagen anges att om en röst, när den räknas vid den slutliga rösträkningen, saknar partibeteckning ska den bedömas vara ogiltig.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.