Varför är blanka röster ogiltiga?

Jag har förstått att blanka röster räknas som "ogiltiga". Men min fråga gäller varför det är på det viset, dvs vilka motiv eller argument som ligger till grund för beslutet att ha det på det visat? Finns någon argumentering om detta, t ex i beredning av lagstiftningen? Gärna en referens till källan där detta beslut och motiveringar framgår. Det är knappast en neutral beteckning att de som blankröstat har lämnat en "ogiltig" röst.

Kommentarer

  • Hej!
    Ja det stämmer att blanka valsedlar bedöms som ogiltiga enligt vallagen 13 kap. 7§.

    Blanka valsedlar, dvs. valsedlar utan partibeteckning, finns för att väljaren ska kunna använda dem för att genom tillskrift kunna rösta på parti eller parti och en kandidat. En väljare kan också avstå från att rösta på parti och kandidat och använda den blanka valsedeln utan att skriva något på den.

    Anledningen till att de särredovisas, trots att de bedöms som ogiltiga, är för att det finns ett allmänintresse i att veta hur många som röstar blankt. Se mer här: Vallag (2005:837) Svensk författningssamling 2005:2005:837 t.o.m. SFS 2021:1328 - Riksdagen
    Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.