Kan det bli ett extraval?

Vad behövs för att det skall kunna bli ett extraval i en kommun, exempelvis i sommar?

Kommentarer

  • Hej,
    Ett extra val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val. Valmyndigheterna (Valmyndigheten, kommunernas valnämnder och länsstyrelserna)
    har i uppdrag att alltid ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val.

    Om beslut om extra val har fattats ska det extra valet genomföras inom tre månader. Extra val går i huvudsak till som ordinarie val. Till exempel fastställs röstlängden 30 dagar innan valdagen, röstkort skickas till alla röstberättigade och partier kan anmäla sitt deltagande fram till och med 30 dagar före valdagen.
    Max
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.