Till senaste kommentaren

Finns det ett API för att hämta rådata under valnatten?

Senaste valet 2018 kraschade val.se under valnatten. Allmänheten kunde då inte ta del av valresultaten live på den officiella myndighetssidan. Nyhetskanaler och nyhetsbyråer verkade dock ha en alternativ kanal för sin statistikinhämtning, då dessa informationskanaler inte hade samma problem och kunde fortsätta förse väljare med livestatistik. Jag har ett par frågor angående detta som jag hoppas ni kan svara på:

1) Hur hämtar nyhetskanaler och nyhetsbyråer sin statistik från Valmyndigheten under valnatten? Har ni ett stängt internt API som ni tillgängliggör endast för vissa aktörer?
2) Om tjänsten existerar: Vem och vilka kan få tillgång till en sådan tjänst? Är det t.ex. möjligt för forskare, eller enskilda individer att ansöka om tillgång?
3) Sparar ni ögonblicksbilder ("snapshots") av det preliminära valresultatet vid regelbundna tidsintervall under valnatten? Jag vet att ni har minst en ögonblicksbild där samtliga valdistrikt inte är färdigräknade (fliken "Valnatten" under valpresentationen). Kan allmänheten på något vis få ta del av dessa?
4) Finns det några planer att i framtiden skapa ett publikt API?

Jag är en statistiker och är väldigt intresserad av både ett publikt live-API under valnatten, men även preliminära resultat och regelbundna ögonblicksbilder från tidigare val, då dessa hade kunnat användas till att bygga högkvalitativa liveprognosmodeller under en valnatt.

Ur en ren demokrati- och transparenssynvinkel vore det bra om ni var så öppna som möjligt med de verktyg ni har byggt och de data ni samlar in. Öppna data som är tillgängliga för så många som möjligt ökar tilltron till våra institutioner och myndigheter.

PS. Om ni inte redan sedan länge samlat in ögonblicksbilder med regelbundna tidsintervall under valnatten, lägger jag härmed in en önskning i önskelådan att ni börjar göra så fr.o.m. 2022.

Kommentarer

  • Hej!
    1. Nej, det finns inget API. Däremot kommer vi att tillhandahålla valresultatet i rådataformat, i ett antal json-filer som kommer att uppdateras löpande. Allmänheten och medierna har tillgång till samma data på precis samma sätt.
    2. Det finns ingen extra tjänst som går ansöka tillträde till. Däremot finns ett antal reserv- och backup-system som kan tas i bruk så att vi kan garantera att allmänheten får tillgång till valresultatet löpande under valkvällen.
    3. Nej, vi sparar inga ögonblickbilder. Vi bygger våra beräkningar och sammanställningar på de senast rapporterade resultaten. Däremot skulle det såklart vara möjligt att göra beräkningar på resultat före ett visst klockslag, så på så sätt skulle det gå att återskapa ögonblicksbilder. 
    4. Ja, det vore bra! En försvårande omständighet är dock att vi brukar uppleva ett mycket hårt tryck på valnatten. Ett API skulle kunna dra ner kapaciteten lite, när vi som mest behöver den. En möjlig konsekvens skulle då kunna bli att API:t inte var i bruk när under valnatten, vilket såklart skulle bli kontraproduktivt. Men API-frågan förtjänar att tittas på igen!

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.