Hur fördelas mandaten mellan partierna?

Först beräknas hur många mandat varje parti ska ha. Det görs med en metod som heter jämkade uddatalsmetoden. Om ett parti har fått fler fasta mandat vid mandatfördelningen per valkrets jämfört med antalet mandat då hela landet utgör en enda valkrets återförs det antal fast mandat som partiet fått för mycket. Mandatet återförs och tilldelas det parti som står i tur att ta mandat. Bestämmelserna om återföring gäller från och med valet 2018 i syfte att uppnå riksproportionalitet.
Mer om hur mandatfördelningen går till
Valmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.