Hur fördelas mandaten?

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna, i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får till exempel 20 procent av rösterna, ska partiet också få 20 procent av mandaten.

Först räknas det fram hur många mandat varje parti ska ha. Sedan räknas det fram vilka av partiets kandidater som ska få mandaten. Endast de partier som uppnått en viss storlek får vara med i fördelningen av mandat. Det är olika spärrar för de olika valen. Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen. Länsstyrelsen fördelar mandaten för region- och kommunfullmäktige.

Vid val till Europaparlamentet fördelar Valmyndigheten mandaten och utser ledamöter och ersättare. Antalet platser i Europaparlamentet fördelas proportionellt baserat på varje lands befolkningsstorlek. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet.

I det svenska Europaparlamentsvalet är hela Sverige en enda valkrets. Mandaten fördelas så proportionellt som möjligt mellan de deltagande partierna utifrån hur många röster de fått i valet. Det är bara partier som fått minst 4 % av rösterna som får vara med i mandatfördelningen.

Du kan läsa mer om hur mandatfördelning fungerar här: Mandatfördelning | Valmyndigheten
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.