Hur fördelas mandaten?

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna, i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får till exempel 20 procent av rösterna, ska partiet också få 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Först räknas det fram hur många mandat varje parti ska ha. Sedan räknas det fram vilka av partiets kandidater som ska få mandaten. Endast de partier som uppnått en viss storlek får vara med i fördelningen av mandat. Det är olika spärrar för de olika valen.

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen. Länsstyrelsen fördelar mandaten för region- och kommunfullmäktige.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.