Hur går rösträkningen till?

Alla röster räknas flera gånger. Den preliminära rösträkningen genomförs vid två tillfällen hos kommunerna, dels på valnatten, dels på onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen.

När röstningen avslutas på valdagen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där. För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valnatten räknas och rapporteras bara rösterna för de partier som förväntas ta mandat. Övriga partier som anmält sig till valet redovisas tillsammans. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

På onsdagen efter valet räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning kallas också för onsdagsräkningen. Röster som räknas är framför allt förtidsröster från väljare som röstat i andra kommuner under valhelgen men även röster från utlandet. Vid den slutliga rösträkningen räknar och redovisar länsstyrelsen antalet röster för alla partier som anmält deltagande till valet. Valmyndigheten och länsstyrelserna använder de preliminära siffrorna från valnatten och valnämndens uppsamlingsräkningar som kontroll vid den slutliga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar och redovisar också antalet personröster.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.