Hur kan ni garantera att de som rösträknare inte fuskar?

Alla rösträknare får utbildning i hur arbetet går till.

Rösträkningen sker i två omgångar av olika personer. Rösträkningen både i vallokal och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar dit allmänheten har tillträde. Vem som helst kan besöka rösträkningen för att se hur rösträkningen går till.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.