Till senaste kommentaren

Hur nära vallokalen får partier stå och dela ut partiinformation?

Skulle vilja veta vilken paragraf som jag kan läsa om hur stort avstånd jag måste ha till en vallokal för att dela ut parti information/reklam eller valsedlar

Kommentarer

  • Hej,
    Det är tillåtet för partier att vistas utanför vallokaler samt att dela ut valsedlar. De får däremot inte stå inne i vallokalen och dela ut partimaterial.
    På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Väljaren ska vara ostörd och skyddad från varje form av påverkan under själva valhandlingen och bestämmelsen utgör ett led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val.
    Det är kommunens valnämnd som måste göra en bedömning i varje enskilt fall, utifrån platsens särskilda förutsättningar att ge skydd för väljarna mot att utsättas för politisk propaganda under valhandlingen.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.